Lämpötilasäätäjät

Lämpötilasäätäjät ovat automaattisia laitteita lämmitykseen ja jäähdytykseen. Koneet soveltuvat halutun lämpötilan asettamiseen ja sen ylläpitämiseen säiliöissä tai muissa järjestelmissä. Näitä käytetään erityisesti viinitiloilla hallitakseen käymisprosessin lämpötilaa.

Lämpötilasäädin-kone on kehitetty erityisesti hajautettuihin sovelluksiin. Kone on yhdistetty letkulla säiliön lämmitys- tai jäähdytys-vaippaan. Kone automaattisesti hakee vettä, täyttää ja tyhjentää järjestelmän. Nykyinen lämpötila näytetään ja asetuspiste-lämpötila voidaan valita.